Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)    Wie? Wat? Hoe? Waarvoor?

Voor wie?

Leerlingen, ouders en ook leerkrachten of leerlingenbegeleiders kunnen bij het CLB terecht met hun vragen of zorgen.

Wat kan je van een CLB verwachten?

Je CLB zal met jou bekijken wat je nodig hebt. We zoeken antwoorden op je vragen of proberen tegemoet te komen aan je zorgen. We geven jou informatie, zetten je op weg bij het zoeken naar een geschikte studierichting. Voor andere vragen gaan we samen met jou op zoek naar een oplossing of naar geschikte hulp, vaak door middel van gesprek, soms is hiervoor een onderzoek of een testing nodig. We kunnen je ook een korte begeleiding aanbieden. Is er meer nodig, dan wijzen we je de weg naar een andere hulpverlener.
CLB zorgt ook voor een regelmatig medisch onderzoek en biedt vaccinaties aan.

Wie zijn de CLB-medewerkers?

In het CLB werken mensen met verschillende opleidingen: psychologen, pedagogen, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen,... Ze komen regelmatig samen voor overleg. Er wordt ook heel vaak samengewerkt met leerkrachten, opvoeders, begeleiders in de school, maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Hoe?

De CLB-begeleiding wordt gratis aangeboden en gebeurt in vertrouwen. CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

De meeste vragen van kinderen en jongeren kunnen we terugbrengen tot een viertal domeinen.

Klik hier voor informatie over onze werking per begeleidingsdomein.---- scrollen om verder te lezen ---

Het CLB als MDT (Multidisciplinair Team)

VCLB Weimeersen heeft vanuit Integrale Jeugdhulp een erkenning als Multidisciplinair Team (MDT).
Als MDT kunnen wij aan de hand van een aanmeldingsdossier of A-document niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanvragen. Dit kan zowel voor hulp in de Bijzondere Jeugdzorg als voor hulp georganiseerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

De aanvraag wordt opgemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen. Er wordt gezocht naar gepaste hulp die aansluit op de vraag van het gezin. De visie en mening van zowel ouders als de minderjarige komen aan bod.


Het CLB als organisatie in IJH (Integrale Jeugdhulp)

Het CLB is één van de organisaties binnen de Brede Instap van het vernieuwde jeugdhulplandschap. Dit betekent dat iedereen met om het even welke vraag bij ons kan komen aankloppen.
Die vraag wordt door één van de medewerkers onthaald en beluisterd.
Vervolgens wordt er gekeken hoe we zelf kunnen helpen met info en advies of hoe we gepast kunnen doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.