Mogelijke VACCINATIES
1ste LO
5de LO
1ste SO
3de SO
5de SO
6de SO
6 jaar
10 jaar
12 jaar
14 jaar
17 jaar
18 jaar

 kinderverlamming
 difterie
 tetanos
 pertussis

x
   

 mazelen
 bof
 rode hond

x
   
 baarmoederhalskanker     x      

 difterie
 tetanos
 pertussis

x


!!  Ontbrekende inentingen in het vaccinatieschema van uw kind kunnen, als u dat wenst,
gratis door de schoolarts in orde gebracht worden.

<< terug