Rechten en plichten van CLB, scholen, ouders
en leerlingen

Bijlagen bij de Bijzondere Bepalingen 2014-2015 kan u hier consulteren, afdrukken
en/of downloaden:

Bijlage 2
overmaken van relevante leerlingengegevens van het
basisonderwijs naar het secundair onderwijs, met het oog op het
voortzetten van zorgbreed onderwijs
Bijlage 3
continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs
Bijlage 4
privacygevoelige informatie en communicatie
Bijlage 5
deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding in het gewoon secundair onderwijs
Bijlage 6
deontologische code van de centra voor leerlingenbegeleiding
Bijlage 7
rechten en plichten uit de CLB-regelgeving
Bijlage 8
maatregelen profylaxe

<< terug