Inhoud van het
medisch onderzoek
1ste KO
2de KO
1ste LO
3de LO
5de LO
1ste SO
3de SO
3 jaar
4 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar
12 jaar
14 jaar
 vragenlijst
x
x
x
x
x
x
x
 lengte en gewicht
x
x
x
x
x
x
x
 oogonderzoek
x
x
x
x
x
x
 kleurzin
x
 gehoor
x
x
x
 gebit
x
x
x
x
x
 genitaliën
x
x
x
x
 pubertaire ontwikkeling
x
x
x
 houding en bewegingsstelsel
x
x
x
 vaccinaties
x
x
x
x
 opvolging van nazorg
x
x
x
x
x
x
 onderzoek op school
x
x
x
 onderzoek in het medisch centrum
x
x
x
x

UITLEG bij de medische consulten:

De medische consulten die uitgevoerd worden volgens het schema hierboven zijn verplicht.
Er bestaan drie soorten medische onderzoeken: algemene, gerichte en bijzondere consulten. 

De algemene consulten, in het tweede kleuter, vijfde leerjaar, eerste en derde secundair,  gaan door in de gebouwen van het CLB.

De gerichte consulten, die uitgevoerd worden in het eerste kleuter, eerste en derde leerjaar, gaan door op school. 

De bijzondere consulten worden uitgevoerd in het buitengewoon lager onderwijs.

Afhankelijk van het soort onderzoek wordt aan bepaalde gezondheidsaspecten meer aandacht besteed (zie schema hierboven). 
Het hoofddoel van de consulten is om de groei en ontwikkeling te volgen maar ook om beginnende aandoeningen en ziekten op te sporen.
Een aantal weken voor het onderzoek krijg je een brief mee naar huis met vragen over je gezondheid. De bedoeling is om deze brief zo goed mogelijk in te vullen en onder gesloten omslag terug af te geven op school. De school bezorgt de brief dan terug aan het CLB. Deze wordt dan toegevoegd aan jouw medisch dossier.

Tijdens het medisch onderzoek krijg je rustig de tijd om je uit te kleden in onze kleedcabines. Je mag een T-shirt en een onderbroek aanhouden. Je komt dan in je ondergoed eerst bij de verpleegkundige.  Zij controleert zeker de lengte en het gewicht en afhankelijk van de leeftijd de ogen en het gehoor. Na het onderzoek bij de verpleegkundige breng je nog zo’n 10 minuten door bij de schoolarts. 
De schoolarts doet een medisch onderzoek. De groei, de rug en de puberteitsontwikkeling zijn aandachtspunten. Voor de evolutie van de puberteit is het nodig om het slipje even te laten zakken.
Gedurende het onderzoek ben je vrij om vragen te stellen aan de arts of verpleegkundige. De resultaten van het onderzoek krijg je achteraf in een gesloten omslag  mee naar huis. Iedereen binnen het centrum houdt zich aan het beroepsgeheim zodat niemand anders de resultaten van het onderzoek te horen krijgt. Nadat de hele klas onderzocht werd vertrekt de groep terug naar school.

<< terug