Een antwoord op veelgestelde vragen:

Over preventieve gezondheidszorg (en het medisch onderzoek):

Is een medisch onderzoek verplicht?

Wanneer moet ik naar het medisch onderzoek?

Wat gebeurt er tijdens een medisch onderzoek?

Wat als ik ziek ben op de dag van het medisch onderzoek?

Krijg ik een inenting tijdens het onderzoek?

Mag mijn eigen dokter mij een spuitje geven in plaats van de arts van het CLB?

Moet ik mijn kleren uitdoen tijdens het medisch onderzoek?

Wie krijgt de resultaten van het onderzoek?

Wat als ik te laat op school ben de dag dat we naar het medisch centrum gaan?

Hoe lang duurt het onderzoek?

Mag ik zelf iets zeggen of vragen aan de arts?

Wie weet wat ik gezegd heb tegen de arts of de verpleegkundige van het CLB?

Over leren en studeren:

Ik kan niet zo goed volgen in de klas.  Kunnen ze me bij het CLB helpen?

Mijn zoon heeft moeilijkheden met wiskunde. Is het mogelijk om via het CLB bijles/privé-les te kunnen bekomen?

Ik zou een IQ-test willen laten doen.  Is dit mogelijk bij een CLB? Zo ja, wat zijn de voorwaarden en hoeveel kost het?

Over studiekeuze en schoolloopbaan:

Ik weet niet goed wat verder te studeren na het secundair onderwijs. Waar kan ik info vinden?

Ik wil van richting veranderen in het secundair onderwijs. Waar kan ik info vinden?

Kan ik zomaar van richting veranderen?

Wanneer moet je kiezen?

Hoe kan je kiezen? En hoe kan het CLB hierin helpen?

Momenteel zit ik in mijn laatste jaar hogeschool. Ik wil nog iets verder studeren, maar weet niet wat, kan het CLB mij daarbij helpen?

Ik heb een B-attest. Wat nu?

 

Over sociaal-emotionele ontwikkeling:

Ik voel me ongelukkig.  Waar kan ik terecht?

Ik word gepest. Kan het CLB of iemand anders hier iets aan doen?

Ik ga niet graag meer naar school. Wat nu?
Is een medisch onderzoek verplicht?

Ja, het medisch onderzoek is verplicht.  Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen.  

Wanneer moet ik naar het medisch onderzoek?

Je moet naar het medisch onderzoek in het eerste en derde jaar secundair onderwijs. In de lagere school ga je naar het medisch onderzoek in het CLB in het tweede kleuterklasje en in het vijfde leerjaar. In de eerste kleuterklas, het eerste en derde leerjaar is er ook een medisch onderzoek, maar dit gebeurt meestal in de school zelf.  

Wat gebeurt er tijdens een medisch onderzoek?

Je komt bij de schoolarts en bij de verpleegkundige die je onderzoeken. Ze testen je ogen en oren, ze meten en wegen je, kijken naar je tanden, je houding en ze stellen je enkele vragen.  

Wat als ik ziek ben op de dag van het medisch onderzoek?

Dan ga je als je terug genezen bent best even naar de directeur of directrice en je vraagt wat je moet doen.

Als er nog andere klassen naar het medisch onderzoek moeten gaan, dan kan het zijn dat je met die klas mee moet.

Het kan ook dat alle klassen al geweest zijn, dan kan het dat je met ouders naar het CLB moet. Het kan ook zijn dat er zoveel leerlingen ziek waren, dat ze gewoon die leerlingen eens op een andere dag komen ophalen om dan samen naar het CLB te gaan. 

Krijg ik een inenting tijdens het onderzoek?

In het eerste leerjaar van de lagere school krijg je één spuitje tegen kroep en klem en kinderverlamming. In het vijfde leerjaar krijg je één prikje tegen mazelen, dikoor en rode hond. 

Soms wordt er ook een vaccinatiecampagne opgesteld en krijgen ook leerlingen uit andere leerjaren een spuitje. 

Mag mijn eigen dokter mij een spuitje geven in plaats van de arts van het CLB?

Ja dat mag.  Maar de arts van het CLB doet dit gratis, als je jouw dokter het spuitje wil laten geven, zal je een consult (bezoek) moeten betalen. Je vraagt dan een brief met de datum dat je dokter je het spuitje gegeven heeft en geeft dit af op het CLB. 

Moet ik mijn kleren uitdoen tijdens het medisch onderzoek?

Ja, dit is nodig zodat de schoolarts je goed kan onderzoeken. Bij de verpleegkundige mag je wel je ondergoed aanhouden. 

Wie krijgt de resultaten van het onderzoek?

De schoolarts en de verpleegkundige schrijven alles op. Dit papier is voor je ouders. Je krijgt dit papier in een omslag van je leerkracht. Soms wordt het naar jou thuis opgestuurd. Niemand anders weet dus de uitslag van het onderzoek.   

Wat als ik te laat op school ben de dag dat we naar het medisch centrum gaan?

Dan spreek je best met je directeur of leraar af hoe je dit oplost.  Misschien kan je nog gebracht worden naar het CLB of anders zal je met een andere klas (dus een andere keer) moeten gaan. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Je bent ongeveer 10 minuten bij de schoolarts en ongeveer 10 minuten bij de verpleegkundige. Daarna mag je terug naar het lokaal waar je klasgenoten zitten. Pas als iedereen aan de beurt is geweest, gaan jullie terug naar jullie school. 

Mag ik zelf iets zeggen of vragen aan de arts?

Uiteraard mag je dat doen. Aan alle medewerkers van een CLB trouwens. Ze zullen naar je luisteren en je proberen te helpen. 

Wie weet wat ik gezegd heb tegen de arts of verpleegkundige van het CLB?

Zij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en als je dit dus niet wil, zeggen zij niets tegen je ouders of leerkracht. Uiteraard is het wel het beste dat zij toch ook op de hoogte gebracht worden zodat ze je kunnen helpen.  

Ik kan niet zo goed volgen in de klas.  Kunnen ze me bij het CLB helpen?

Ja, dat kunnen ze inderdaad. In een gesprek met jou, je ouders en je leerkrachten zal eerst onderzocht worden wat het probleem precies is. Indien nodig zal men in het CLB enkele testen van jou afnemen, om meer duidelijkheid te krijgen. Misschien zit je niet in de juiste studierichting, of heb je een leerprobleem, of is er nog iets anders aan de hand. Naargelang de gestelde diagnose zal samen met jou, de ouders en de school overlegd worden wat er best gebeurt. 

Mijn zoon heeft moeilijkheden met wiskunde. Is het mogelijk om via het CLB bijles/privé-les te kunnen bekomen?

In de CLB's worden er geen bijlessen gegeven.  Er kan wel een onderzoek gebeuren om na te gaan wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan kan gekeken worden welke hulp best geschikt is en waarmee men rekening zou moeten houden in de bijlessen.

Ik zou een IQ-test willen laten doen.  Is dit mogelijk bij een CLB? Zo ja, wat zijn de voorwaarden en hoeveel kost het?

Een intelligentieonderzoek is een gespecialiseerd en arbeidsintensief onderzoek.  De CLB's doen deze onderzoeken als dit noodzakelijk is voor hun leerlingenbegeleiding.  In dat geval zal zo een onderzoek dus gratis zijn, daar de CLB-begeleiding gratis is.  Als je een intelligentieonderzoek wenst, enkel om je IQ te weten, dan dien je ergens anders naar een psycholoog te gaan, die een IQ-test tegen betaling kan afnemen. 

Ik weet niet goed wat verder te studeren. Waar kan ik info vinden?

Voor de overstap naar het hoger onderwijs worden elk schooljaar studie-informatiedagen (SID-ins) gehouden. In elke provincie zorgen de CLB's en de afdeling Informatie en Communicatie voor de organisatie.

Uiteraard kan je hiervoor ook in het CLB terecht. Daar beschikt men over een databank van alle mogelijke opleidingen in Vlaanderen. Bovendien stelt het Departement Onderwijs jaarlijks een gratis brochure samen met de belangrijkste studiemogelijkheden na het secundair onderwijs.

Ik wil van richting veranderen in het secundair onderwijs. Waar kan ik info vinden?

Die info kan je vinden in het CLB. Daar beschikt men over een uitvoerige databank met alle mogelijke opleidingen en scholen in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Bovendien kan je in het CLB ook terecht om raad te krijgen over welke richting je misschien het best kan kiezen.

Kan ik zomaar van richting veranderen?

Van richting veranderen kan je tot 15 januari.

Dit kan je niet meer in het 6e jaar secundair onderwijs (SO), want de laatste twee jaar van het SO moet je in dezelfde richting volgen. Na 15 januari in het 5e jaar moet je dus ook in het 6e jaar die richting volgen. Hier zijn enkele uitzonderingen op in verband met overschakeling van 5 TSO naar 6 BSO in een gelijkaardige richting.

Wanneer moet je kiezen?

Je moet regelmatig kiezen. Na het 6e leerjaar moet je kiezen voor keuze-uren in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Na het 1e jaar moet je kiezen voor een optie in het tweede jaar.

Na het tweede jaar moet je opnieuw kiezen, deze keer voor een studierichting in een onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO, KSO).

Na het vierde jaar moet je nogmaals kiezen, voor een verfijning van de studierichting.

Na elk jaar kan het gebeuren dat je ook nog eens moet kiezen: je kan immers een B-attest of een C-attest krijgen, waardoor je niet naar het volgende jaar in dezelfde richting kan. 

Hoe kan je kiezen? En hoe kan het CLB hierin helpen?

Een juiste studierichting kiezen is geen gemakkelijke opgave. Je moet immers rekening houden met heel veel factoren. De belangrijkste factoren beginnen merkwaardig genoeg telkens met een 'in': intelligentie, interesse, inzet en informatie.

Je moet immers weten welke de mogelijke keuzes zijn en wat er precies in die mogelijke richtingen verwacht wordt (informatie). Ook is het belangrijk te weten waarvoor je belangstelling hebt (interesse). En tenslotte moet je een goed evenwicht vinden tussen wat je kan (intelligentie) en wat je ervoor wil doen (inzet).

De hoogste studierichting is daarom voor jou niet steeds de beste! De beste studierichting is deze die precies bij jou past.

Het CLB kan hierin helpen, maar het is in de eerste plaats een opdracht van jouw school om jou te helpen bij je studiekeuze. Het CLB dient enkel om die leerlingen te helpen die echt een probleem hebben met hun studiekeuze.

Momenteel zit ik in mijn laatste jaar hogeschool. Ik wil nog iets verder studeren, maar weet niet wat, kan het CLB mij daarbij helpen?

Sinds het nieuwe decreet op de Centra voor Leerlingenbegeleiding worden CLB's niet meer geacht personen die het secundair onderwijs verlaten hebben ten dienst te staan, toch zijn er nog heel wat CLB's die ook volwassenen nog voorthelpen.

Je kan een CLB contacteren of je kan naar het gratis telefoonnummer 1700 bellen van 9.00u. tot 19.00u.

Ik heb een B-attest. Wat nu?

In het secundair onderwijs kan je drie soorten attesten krijgen op het einde van het schooljaar: een A-attest, een B-attest of een C- attest. 


Een A-attest betekent dat je geslaagd bent en naar het volgende leerjaar kan overgaan.

vb. Je zit in een 3e jaar Handel en krijgt een A-attest. Je kan naar om het even welk 4e leerjaar in ASO, TSO, KSO of BSO. Eigenlijk kan je dus in dit geval zelfs naar bvb een 4e jaar Latijn-Wiskunde, maar in de praktijk is dit niet haalbaar. 

Een C-attest betekent dat je niet geslaagd bent, en dat je dus je jaar moet overzitten, zelfs al zou je veranderen van studierichting.

vb. Je zit in een 4e jaar Economie-Moderne Talen en krijgt een C- attest. Volgend schooljaar moet je het 4e jaar overdoen, ook al zou je niet meer kiezen voor Economie-Moderne Talen. 

Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar met beperkingen (men noemt dit "clausuleringen"). Je mag dus wel naar een volgend leerjaar, maar je krijgt wel een lijstje met beperkingen. Deze beperkingen slaan ofwel op onderwijsvormen ofwel op studierichtingen waar je niet naartoe kan. Wil je toch naar één van die geclausuleerde onderwijsvormen of studierichtingen, dan moet je wel je jaar overzitten. 

vb1. Clausulering van onderwijsvormen. Je zit in een 3e jaar Economie- Wiskunde en je krijgt een B-attest met clausulering voor de onderwijsvorm ASO. Je kan naar om het even welk 4e jaar TSO, KSO of BSO. Wil je een richting van het ASO verder doen (vb Economie-Moderne Talen) dan moet je het 3e jaar overzitten. vb2. Clausulering van studierichtingen. Je zit in een 3e jaar Economie- Wiskunde en je krijgt een B-attest met clausulering voor de studierichtingen Economie-Wiskunde, Economie-Menswetenschappen en Economie-Moderne Talen. Je kan naar om het even welk 4e jaar behalve voor de opgesomde studierichtingen. Je kan dus hier wel nog binnen het ASO blijven, en naar bvb het 4e jaar Moderne Talen-Wiskunde overgaan. Wil je toch Economie-Moderne Talen blijven doen, dan moet je je 3e jaar overzitten. 

Dit is het principe. Hier zijn echter verschillende uitzonderingen op.  We zetten de belangrijkste uitzonderingen even op een rijtje: 

Zijn bepaalde zaken niet duidelijk voor jou, dan kan je altijd uitleg vragen in jouw CLB, of bellen naar het gratis telefoonnummer 1700. 

Ik voel me ongelukkig.  Waar kan ik terecht?  

Als je je ongelukkig voelt, dan moet je er met iemand over praten. Misschien kan dat met je ouders, of met een leerkracht van op school. Of misschien lukt dat niet, is dit te moeilijk voor jou, of zijn zij net de oorzaak van je probleem.

In dat geval kan je altijd bij iemand van het CLB terecht. Zij zijn heel regelmatig op school waar je hen kan aanspreken, ofwel kan je zelf bellen naar het CLB om af te spreken. En als je het echt zelf niet durft,  dan vraag je aan je beste vriend of vriendin dat die een afspraak voor jou maakt.

Ik word gepest. Kan het CLB of iemand anders hier iets aan doen?

Als je gepest wordt, dan moet je dit zo snel mogelijk melden. Best is dat je dit aan je leraar of directie of ouders zegt, maar als je dat niet durft, kan je ook terecht bij het CLB.  Je kan dan zelf mee beslissen wanneer en in welke mate anderen betrokken worden bij het oplossen van je probleem.

Je kan ook contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat. Het Kinderrechtencommissariaat zal vooral trachten te bemiddelen tussen jou en de directie van de school.  

Ik ga niet graag meer naar school. Wat nu?

Je praat er best eens over met een CLB-medewerker om te zien hoe dat juist komt.  

Misschien heeft het probleem niets met school te maken, of misschien net wel. Tijdens dat gesprek zal de medewerker samen met jou de mogelijkheden overlopen: misschien moet je van school veranderen, of van studierichting. Of misschien is deeltijds werken en een leercontract voor jou een oplossing.

Als je dat wenst kan de CLB-medewerker ook contact met je ouders opnemen om samen eens hierover te praten.


[ inhoud van deze pagina werd gedeeltelijk overgenomen van volgende website:
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/faq/vragen.htm ]