rechten en plichten
van CLB, scholen, ouders, leerlingen